2010: MS Masatoshi SHINGAI
Haruka SAKAI
BS Masato KOBAYASHI
visiting Jose Alves
2010: MS Kenta MATSUHASHI
Takashi SATO
Yusuke SATO
2009: MS Yoshihito YASUDA
Hiroyuki ISHIMURA
Kensaku KAMIN
Yusuke KAWASHIMA
BS Ayumu YAMAKAWA
Masatoshi SHINGAI
Trinh T. KIEN
visiting Eric P. REYES
2008: MS Koichi ABIKO
Keigo NISHIGAMI
BS Kenta MATSUHASHI
Takashi SATO
Fumiya SATO
Yusuke SATO
2007: MS Kazuhiro SHINMURA
Shintaro KUROKI
BS Yoshihito YASUDA
2006: Dr Shinsuke OH-HARA
MS Tomoo YUNOUE
BS Toru KINOSHITA
Takashi NISHIURA
2005: Dr Eiji MORINAGA
MS Takeshi TSUDA
BS Syuichi NISHI
Takamasa MATSUMOTO
2004: Dr Kiminao KOGISO
MS Hiroshi MINEMURA
BS Toshihiro OHMAE
Keiichi KAMIMURA
2003: MS Shinsuke OH-HARA
Teruki SUKENARI
BS Masayuki MATSUGASHITA
2002: MS Takeyoshi KATAOKA
Eiji MORINAGA
BS Koichiro ONO
Hiroshi MINEMURA
2001: MS Kiminao KOGISO
BS Shinsuke OH-HARA
Teruki SUKENARI
2000: BS Takeyoshi KATAOKA
Eiji MORINAGA

List of names and titles for thesis.